Högalidskyrkan

Långsiktigt Bevarande

Högalidskyrkan – denna fantastiska kyrka på höjden av Södermalm med två rejäla torn uppfördes under åren 1917 – 1923. Detta gör kyrkan nästan exakt 100 år gammal, och genomgår nu sin första stora renovering sedan uppförandet.

Kyrkan ritades av Ivar Tengbom, som enligt sägen ritade kyrkan med två torn för att den nya kyrkan skulle ha en chans att mäta sig mot Stadshuset som låg på andra sidan vattnet. Enligt kyrkan representerar dock tornen två sidor av det kristna tron – Evangelium och Guds Lag.

Roslagens Plåtkonsult blev involverade i tidigt skede i planeringen och projekteringen av den kommande renoveringen. Redan 2019 gjordes de första undersökningarna, förbättringsförslagen och kalkylerna för de plåtbeklädda yttertaken. I mitten av 2020 var takprojekteringen så gott som färdigställd, upprättad av Fredrik H Sedman och Stefan Lardner. Dock var övriga byggnadsdelar inte färdigprojekterade och efter vissa förändringar på fasad-sidan fick vår fasadkonsult Mikael Svensson uppdraget under 2021 att färdigprojektera fasadrenoveringen. En komplicerad historia innehållandes murverk, puts och sten och en hel del kulturhistoriskt bevarande i materialval och utförandet som behövde lösas.

 

 

B0004761

Balansgången mellan funktion, kultur och ekonomi

En renovering av en kyrka, det kanske mest kulturhistoriskt värdefulla byggnader vi har kräver en svår balansgång mellan att göra ”exakt likadant som det var innan” och att få till något som är genomförbart, inte livsfarligt, som håller länge och ekonomiskt försvarbart.

Man glömmer lätt att säkerhetsarbetet på arbetsplatserna såg lite annorlunda ut vid ett kyrkobygge för 100 år sedan mot idag. Det behöver inte utgöra ett hinder, men i många fall är det trots allt en fördyrande omständighet. Detta måste tas med i beräkningarna.

Vad är viktigast egentligen? Att vi inte ändrar något på kyrkans utseende, eller att kyrkans utseende håller länge framöver? Inte självklart, någonstans mittemellan kanske är korrekt. Avvägningen mellan att använda gamla metoder och material och att ta lärdom av de senaste 100 årens kunskap är en balansgång och man gör både och i så stor utsträckning som möjligt. Ibland går det inte och då är det tuffa avvägningar som ska motiveras och beslut ska fattas.

En annan stor aspekt att alltid ha med sig i processen kring en renovering av en kyrka som Högalidskyrkan är – Behöver verkligen allt bytas? Svaret är nästan alltid nej, men följdfrågorna desto svårare. Vad behöver bytas och inte? Det finns något härligt med att kunna bevara detaljer som är 100 år gamla, men om det riskerar att behöva bytas om 10 år? om 50 år? Och hur säkra kan vi vara på att livslängden är den vi tror?

Roslagens Plåtkonsult har varit inblandad i mängder av renoveringar av kyrkor. Vi har erfarenheten och kompetensen för att våga stå för våra beslut och motivera dem väl. Vi rekommenderar inte några avvägningar enligt ovan utan att förstå allvaret. Samtidigt måste man också komma framåt och våga ta beslut. Vi är några få samlade som spenderat dem senaste decennierna med att undersöka plåt i olika material vid olika åldrar och har en djup förståelse vad som händer över tid med våra tak och fasader.

800 st

Uppdrag per år i snitt

300 år

Samlad erfarenhet

År 2000

Bolaget aktivt sedan

18 st

Antal städer vi gjort uppdrag i
2021-2022

Utvalda kunder och partners

Roslagens Plåtkonsult

Behöver du hjälp med tak eller fasad?

Skicka en förfrågan online eller kontakta oss!