Projektering & förfrågningsunderlag

Vid projektering och upprättande av förfrågningsunderlag beskriver vi utförandet, materialet och förutsättningarna som skall gälla för entreprenaden. Handlingarna sammanställs i ett förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandling av entreprenör.

Teknisk beskrivning

Den tekniska beskrivningen innehåller precis vad titeln anger. Den beskriver de tekniska delarna i entreprenaden. Beroende på entreprenadform (AB,ABT) kan den tekniska beskrivningen antingen utgöra en ram för entreprenören att förhålla sig inom, eller vara mycket detaljerad och beskriva lösningar och utföranden som entreprenören skall följa.

Administrativa föreskrifter

De administrativa föreskrifterna, eller ”AF-delen”, behandlar delarna i en entreprenad som kan vara lätta att missa, men är nog så viktiga för att alla parter skall vara tillfreds under entreprenaden. I AF-delen finns kontaktuppgifter till beställare och projektör, entreprenadform, upphandlingsform, anbudsinlämningens förfarande, arbetstider som tillåts, vem som har ansvar för arbetsmiljön och hur betalning och fakturering skall ske, och mycket mer.

Riskanalys för arbetsmiljöplan

Vi utför särskild riskanalys utifrån den fysiska arbetsplatsen samt utifrån de arbetsmoment som entreprenaden innehåller, och upprättar en arbetsmiljöplan utifrån fastigheten och entreprenadens särskilda förutsättningar.

Anbudsformulär

För att på ett överskådligt och enkelt sätt kunna jämföra inkommande anbud upprättar vi ett anbudsformulär som entreprenören fyller i och därmed lämnar sina anbud.

Upphandling

Vi sammanställer, i samråd med beställaren, en lista på lämpliga och önskvärda entreprenörer och skickar ut förfrågningsunderlaget med anbudsförfrågan. Efter anbudstidens utgång sammanställer vi anbuden, väger fördelar och nackdelar, och rekommenderar en av anbudsgivarna till beställaren. Vi hjälper er att upprätta ett kontrakt och skickar ut för digital signering med BankID till parterna.

800 st

Uppdrag per år i snitt

300 år

Samlad erfarenhet

År 2000

Bolaget aktivt sedan

18 st

Antal städer vi gjort uppdrag i
2021-2022

Utvalda kunder och partners

Roslagens Plåtkonsult

Behöver du hjälp med tak eller fasad?

Skicka en förfrågan online eller kontakta oss!