Statusbesiktning & Inventering

Vid statusbesiktning undersöker och inventerar vi tak för att fastställa status och skick. Du får förslag på åtgärder och när dessa bör utföras. En statusbesiktning ger beslutsunderlag för att kunna gå vidare eller säkerställa att redan planerade åtgärder är lämpliga.

Inventering och underhållsplanering för enskilda fastigheter

Vi genomför en statusbesiktning av taket och/eller fasaden på bostadsrättsföreningen eller företagets fastigheter. Efter genomfört platsbesök redovisar vi eventuella brister, åtgärdsförslag och underhållsplan i skriftligt dokument. Allt ni behöver för att så bra som möjligt sköta planeringen av underhållet för era tak och fasader. Undvik förtida takomläggning eller onödiga och kostsamma reparationer med rätt åtgärd från början.

Inventering och underhållsplanering av hela fastighetsbeståndet

För dig som större fastighetsägare eller fastighetsförvaltare tar vi ett helhetsgrepp om samtliga fastigheters tak och fasader i ert fastighetsbestånd. Vi genomför statusbesiktning och inventering för att notera värdefull information och fastställa de behov av åtgärder som infaller inom en bestämd tidsram. Vi levererar överskådlig och filtreringsbar information som gör förvaltningen och underhållsplaneringen enklare.

Vi skräddarsyr uppdraget utifrån den informationen du behöver för att få full kontroll över förvaltningen. I inventeringen kan exempelvis följande information erhållas:

1. Takmaterial och typ
2. Takmaterialets skick och status
3. Behov av reparationer/omläggning av tak med tidshorisont
4. Uppskattad budgetkostnad för föreslagna åtgärder.
5. Underhållsplanering – Hur bör löpande underhåll utföras?

800 st

Uppdrag per år i snitt

300 år

Samlad erfarenhet

År 2000

Bolaget aktivt sedan

18 st

Antal städer vi gjort uppdrag i
2021-2022

Utvalda kunder och partners

Roslagens Plåtkonsult

Behöver du hjälp med tak eller fasad?

Skicka en förfrågan online eller kontakta oss!