Undersökning & utredning

Vid läckage, skada eller dylikt utför vi en undersökning av den berörda ytan eller detaljen på taket. Vi fastställer den bakomliggande orsaken och lämnar förslag till åtgärd.

Utredning

Vid andra omständigheter som exempelvis flagnande färg kan en utredning av eventuellt materialfel komma väl till pass.

Vad problemet än är ser vi till att gå till botten med det.

800 st

Uppdrag per år i snitt

300 år

Samlad erfarenhet

År 2000

Bolaget aktivt sedan

18 st

Antal städer vi gjort uppdrag i
2021-2022

Utvalda kunder och partners

Roslagens Plåtkonsult

Behöver du hjälp med tak eller fasad?

Skicka en förfrågan online eller kontakta oss!