Frågor & svar

Frågor & svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Hittar du inte svar på din fråga kan du gärna kontakta oss.

Allmänna frågor

Är Roslagens Plåtkonsult en oberoende firma, och vad betyder det?

Roslagens Plåtkonsult är en oberoende konsult- och besiktningsfirma. Det betyder att vi inte har någon bindande koppling varken på pappret eller i praktiken till någon entreprenadverksamhet som utför tak- eller fasadarbeten. Oberoende betyder i detta fall att vi aldrig ska kunna hamna i en sits där vi riskerar hamna i en ekonomiskt negativ situation utifrån hur vi bedömer ett fel, skada eller utfört arbete.

Våra kunder och beställarorganisationen kan alltid lita på att våra konsulter och besiktningsmän fattar beslut och gör bedömningar som inte påverkas av ekonomiska incitament eller utpressning av annat slag. Detta är också anledning till att vi alltid i första hand föredrar att ha beställarsidan som kund och den som betalar vår faktura. En entreprenör som utfört ett dåligt arbete och som vi underkänner ska inte ha möjligheten att utöva utpressning genom att inte betala oss för vårt genomförda uppdrag.

Detta är såklart inte ett stort problem, seriösa entreprenörer ser ofta positivt på vår medverkan i projektet och uppskattar att deras arbete bedöms sakligt och rättvist.

Kan Roslagens Plåtkonsult åta sig vår takentreprenad?

Roslagens Plåtkonsult är enbart konsulter och besiktningsmän. Vi utför alla möjliga uppdrag vad gäller tak och fasad men vi utför inga entreprenader, inga hantverksarbeten. Våra anställda konsulter har papper, penna, kamera och dator, och en otrolig massa kunskap, men inga verktyg.

De flesta undersökningar vi gör är okulära. Dock kan vissa läckageundersökningar och dylikt kräva mindre ingrepp och ibland även förstörande ingrepp av relativt större karaktär. Vid dessa tillfällen kan vi efter ert godkännande ta med oss en hantverkare avsedd för det som ska undersökas. Han eller hon kan då hjälpa oss att öppna upp ytan för att dokumentera och undersöka den eventuella skadan, och sedan kan ytan återställas så ingen långsiktig åverkan sker på fastigheten.

Gör Roslagens Plåtkonsult uppdrag åt både företag och privatpersoner?

Det korta svaret är Ja.

Det lite längre svaret är att vi gör absoluta merparten av våra uppdrag gentemot andra företag. För 10 år sedan var det nästan ingen privatperson som anlitade oss. Detta har dock förändrats och idag är det inte alls lika ovanligt, även om det är en liten del av alla uppdrag.

Den stora merparten av våra kunder är fastighetsbolag, både privata och kommunala/statliga, och bostadsrättsföreningar samt större byggbolag.

Av de privatpersoner vi hjälper så är det allra mest som besiktningsmän efter en genomförd renovering (slutbesiktning), men det händer att vi hjälper villaägare med att ta fram lite speciallösningar som önskas vid stora renoveringar eller nyproduktion.

Vad kostar det att anlita Roslagens Plåtkonsult?

Självklart är denna fråga omöjlig att svara exakt på, och särskilt för just din fastighet. Men vi kan ändå ge ett hum om hur kostnadsbilden ser ut för våra tjänster.

För att förstå vad som skiljer de olika tjänsterna åt får ni gärna läsa under fliken ”tjänster” på hemsidan.

I grunden debiterar vi som konsulter en timpeng och fakturerar sedan för den tiden som vi lagt ned. Oftast lämnar vi en budget för hur mycket tid vi tror kommer gå åt, som vi vid behov sen justerar när uppdraget påbörjats och förutsättningarna blivit kända.

Om förutsättningarna är tydliga från början kan fastpris också lämnas för de flesta av våra tjänster.

Timpriset varierar mellan olika avtal och tjänster från ca 1000-1300kr per timme exkl moms. Minimidebitering per uppdrag är 3 tim, med några men få undantag.

För en större villa eller ett mindre hyreshus kan man förutsätta följande priser ungefär (exkl moms):
Slutbesiktning, Tak- eller fasadentreprenad: 7000 – 10 000:-
Statusbesiktning:                         8500 – 15 000:-

Entreprenad­besiktningar & Statusbesiktningar

Vad innebär en takbesiktning?

Det är en bra fråga! Ordet takbesiktning används aningen brett i vår mening. Det absolut vanligaste är att en person som efterfrågar en takbesiktning menar en av två olika besiktningar; Statusbesiktning eller Slutbesiktning.

I all enkelhet är slutbesiktning den besiktning som ska granska ett arbete på tak eller fasad som nyligen utförts, medan en statusbesiktning är i förebyggande syfte för att reda ut vilka arbeten som behöver utföras och när.

Om du nyligen haft en takläggare hemma hos dig som bytt ditt yttertak och du vill att någon oberoende sakkunnig besiktningsman ser över taket och ser att takläggaren har utfört ett arbete som kan godkännas, då behöver du en slutbesiktning.

Känner du dig tveksam över konditionen och skicket på ditt yttertak, det kanske ser slitet ut eller du kanske uppmärksammat ett mindre läckage på vinden nyligen? Du behöver en statusbesiktning. Då reder vi ut vad du behöver göra med ditt tak och när.

Hur går en Slutbesiktning till?

En Slutbesiktning är en besiktning där de arbeten som utförts på en byggnad eller byggnadsdel granskas och bedöms om de uppfyllt de krav som finns och har avtalats.

Under ett pågående arbete, en entreprenad, såsom en tak- eller fasadrenovering finns det främst två parter, Beställaren och Entreprenören. Beställaren ska informera Entreprenören om slutbesiktning kommer ske när arbetet är slutfört. Entreprenören ska meddela Beställaren i god tid innan vilket datum som entreprenaden är redo att genomgå slutbesiktning. Beställaren utser en besiktningsman.

Besiktningsmannen kallar de två parterna till slutbesiktning. Beställaren och Entreprenören ska överlämna de dokument som ska göras gällande för entreprenaden. Där ska de normalt framgå t e x vad arbetet består utav, vilka material som ska ha använts, vilka kvalitétskrav som gäller och andra krav på funktion eller dylikt. Under slutbesiktningen tar besiktningsmannen upp det som avviker mellan utförandet och det som avtalats som ”fel”.

Mindre allvarliga fel som inte är för många hindrar inte ett godkännande av entreprenaden, medan omfattande och/eller många uppmärksammade fel kan leda till icke-godkänd entreprenad. Oavsett måste felen åtgärdas innan entreprenaden kan anses avslutad, men vid icke-godkänd ska en ny slutbesiktning ske.

En slutbesiktning är framförallt ett juridiskt förfarande. Man bör som beställare vara medveten om att besiktningsmannen inte besiktar mot hur han själv eller beställaren önskar att entreprenören gjort, utan främst hur beställaren och entreprenören kommit överens om hur det ska ha gjorts. Har man därför ett väldigt odetaljerat kontrakt eller avtal medan väldigt starka önskemål i eget huvud som man i efterhand tänkt på så är risken stor att besiktningsmannen inte kan anse entreprenören ansvarig för detta.

Som privatperson kan förfarandet med slutbesiktning se lite annorlunda ut då icke-professionella beställare har en viss typ av tolkningsföreträde och lagar och regler kan skilja sig åt mot B2B-Entreprenad.

Vad kostar det att anlita Roslagens Plåtkonsult?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vel elit posuere, tincidunt lectus nec, ultricies lorem. Pellentesque interdum enim rutrum semper venenatis. Fusce laoreet pretium felis ac venenatis.

Vilka städer jobbar Roslagens Plåtkonsult i?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vel elit posuere, tincidunt lectus nec, ultricies lorem. Pellentesque interdum enim rutrum semper venenatis. Fusce laoreet pretium felis ac venenatis.

Konsultationer

Vad kostar det att anlita Roslagens Plåtkonsult?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vel elit posuere, tincidunt lectus nec, ultricies lorem. Pellentesque interdum enim rutrum semper venenatis. Fusce laoreet pretium felis ac venenatis.

Vilka städer jobbar Roslagens Plåtkonsult i?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vel elit posuere, tincidunt lectus nec, ultricies lorem. Pellentesque interdum enim rutrum semper venenatis. Fusce laoreet pretium felis ac venenatis.

Vad kostar det att anlita Roslagens Plåtkonsult?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vel elit posuere, tincidunt lectus nec, ultricies lorem. Pellentesque interdum enim rutrum semper venenatis. Fusce laoreet pretium felis ac venenatis.

Vilka städer jobbar Roslagens Plåtkonsult i?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vel elit posuere, tincidunt lectus nec, ultricies lorem. Pellentesque interdum enim rutrum semper venenatis. Fusce laoreet pretium felis ac venenatis.

800 st

Uppdrag per år i snitt

300 år

Samlad erfarenhet

År 2000

Bolaget aktivt sedan

18 st

Antal städer vi gjort uppdrag i
2021-2022

Utvalda kunder och partners

Roslagens Plåtkonsult

Behöver du hjälp med tak eller fasad?

Skicka en förfrågan online eller kontakta oss!