Kontroller av pågående arbeten

Förebygg fel med kontroller under pågående arbete med tak och fasad.

Kontrollbesök

Under entreprenadtiden fungerar Roslagens plåtkonsult som kontrollant. Efter överenskommelse genomför vi fortlöpande kontrollbesök och granskar utförandet.

Vi ger även råd på plats när frågor uppstår eller vid ändrade förutsättningar som ej kunnat förutspås under projekteringen. Detta förhindrar fel som byggs in och fel som inte kan rättas till i efterhand alternativt bli väldigt kostsamma.

800 st

Uppdrag per år i snitt

300 år

Samlad erfarenhet

År 2000

Bolaget aktivt sedan

18 st

Antal städer vi gjort uppdrag i
2021-2022

Utvalda kunder och partners

Roslagens Plåtkonsult

Behöver du hjälp med tak eller fasad?

Skicka en förfrågan online eller kontakta oss!