Plåtkonsult

Kompetensområden

Tak          Taksäkerhet          Fasad          Terrasser

Yttertak

Sedan många år tillbaka erbjuder vi samtliga våra tjänster för tak i alla vanligt förekommande takmaterial. Alla typer av tätskikt såsom PVC-duk, SBS-mattor och schingel likväl som tegel- och betongpannor. På senare år har också gröna tak – Sedum – blivit populärt och vi har hunnit samla på oss bra kunskap och erfarenheter även kring sedumtak.

 

Taksäkerhet

För oss som konsulter och sakkunniga inom taksäkerhet handlar de viktigaste frågor kring taksäkerhet främst om vart montering av taksäkerhet ska ske och varför. Vilka krav måste fastighetsägaren uppfylla och hur ser vi till att taksäkerheten både uppfyller de krav som finns och samtidigt går att använda på ett praktiskt och säkert sätt? Vi tror att alla tak har sin egen gyllene balans mellan icke-tillräcklig och onödigt mycket och kostsam taksäkerhet. Vi hjälper gärna dig att hitta den balansen för rätt taksäkerhet!

 

Fasad

Sedan år 2020 har vi en specialiserad fasadkonsult med högsta kompetens inom puts och murverk. Vi kände under en längre tid att en spetskompetens för puts och putsade fasader skulle komplettera oss väl och vi skulle kunna erbjuda våra kunder en bättre mer komplett tjänst. Mötet mellan puts och plåt är ett vanligt problem på många fastigheter och nu kan vi ta oss an dessa med trygghet och erbjuda den bästa möjliga lösningen för våra kunder.

Roslagens Plåtkonsult har sedan starten stöttat arkitekter och beställare i uppdrag som rör plåt i fasader. Vi har djupgående kunskap och erfarenheter om vad som funkar och inte, vilka material och utföranden som finns tillgängliga och är lämpliga.

 

 

Terrasser

Roslagens Plåtkonsult har massor av erfarenhet från både bra och dåliga terrasser, och vi har lärt oss skillnaden. Vi hamnar ofta i utredningsskedet när en terrass och dess tätskikt redan fått problem, och det kan också vara nyttigt och kul uppdrag. Vi tycker dock mycket bättre om att konsultera och stötta beställare och entreprenörer när terrassen ska projekteras och under byggtiden för att undvika problem överhuvudtaget.

800 st

Uppdrag per år i snitt

300 år

Samlad erfarenhet

År 2000

Bolaget aktivt sedan

18 st

Antal städer vi gjort uppdrag i
2021-2022

Utvalda kunder och partners

Roslagens Plåtkonsult

Behöver du hjälp med tak eller fasad?

Skicka en förfrågan online eller kontakta oss!