Yttertak

Takkonsult

Anlita oss som takkonsult när du behöver hjälp med besiktning eller rådgivning för er fastighet!

När vi säger tak menar vi egentligen yttertak. Roslagens Plåtkonsult hanterar inga uppdrag som avser innertak eller byggdelar inomhus. Vid läckage kan undersökningar behöva ske även från insidan och i innertaket, men framförallt för att slutligen hitta felet i yttertaket!

Under företagets första år jobbade vi nästan bara med plåtbeklädda tak. Plåten är sannolikt det mest komplicerade av de vanligt förekommande takmaterialen i Sverige. Därför var det naturligt att efterfrågan på konsulttjänster var störst kring plåt-frågor.

Med tiden när verksamheten växte blev typen av uppdrag och beställare fler och så blev också vår erfarenhet och kunskap kring samtliga förekommande takmaterial också större. Rekrytering av nya konsulter med rätt bakgrund och erfarenhet har också bidragit till utökade kompetensområden.

 

Konsult på Roslagens Plåtkonsult

Sedan många år tillbaka erbjuder vi samtliga våra tjänster för tak i alla vanligt förekommande takmaterial. Alla typer av tätskikt såsom PVC-duk, SBS-mattor och schingel likväl som tegel- och betongpannor. På senare år har också gröna tak – Sedum – blivit populärt och vi har hunnit samla på oss bra kunskap och erfarenheter även kring sedumtak.

Sen är det värt att nämna att nästan samtliga tak i Sverige har en plåtbit på sig. Oavsett om vi pratar om tätskiktstak eller tegeltak så finns det nästan alltid en plåtlist eller garnering i plåt. Tak = Plåt = Plåtkonsult!

Takbesiktning

Vi utför alla typer av takbesiktningar. Både i samband med färdigställd takrenovering och inför kommande takåtgärder. Läs mer om våra takbesktningar!

800 st

Uppdrag per år i snitt

300 år

Samlad erfarenhet

År 2000

Bolaget aktivt sedan

18 st

Antal städer vi gjort uppdrag i
2021-2022

Utvalda kunder och partners

Roslagens Plåtkonsult

Behöver du hjälp med tak eller fasad?

Skicka en förfrågan online eller kontakta oss!