Takbesiktning

Takbesiktning

I vardagligt tal pratar många om takbesiktning. När du som kund hör av dig till oss angående en besiktning av ert tak börjar vi med att sortera ut om besiktningen som efterfrågas är en Entreprenadbesiktning av tak eller en Statusbesiktning av tak. Skillnaden är egentligen mycket enkel.

Entreprenadbesiktning
Om takbesiktningen avser besiktning av ett tak som precis är renoverat, omlagt, nybyggt eller reparerat där en entreprenörs arbete ska bedömas kallar vi det Entreprenadbesiktning. Syftet är inte som många tror att bedöma hur ”bra” taket är eller hur ”snyggt” taket blev, utan en besiktningsman har som främsta syfte att bedöma att entreprenören, takläggaren eller plåtslagaren i detta fall, har utfört det arbete som kunden har avtalat om och ska betala för. Det finns vissa lagar och minimikrav som nästan alltid gäller, och privatpersoner är mer skyddade än professionella fastighetsägare, men en bra utgångspunkt är att besiktningsmannen bedömer om utförandet lever upp till avtalet först och främst.

Statusbesiktning
En statusbesiktning är istället en besiktning av ett tak i syfte att undersöka takets skick, eventuella skador och behov av åtgärder. Taket kanske renoverades för 20-30 år sedan och fastighetsägaren har uppmärksammat vissa problem eller befarar att taket börjar bli dåligt och slitet. Istället för att byta taket direkt kan det vara mycket värdefullt att en erfarenhet takkonsult eller besiktningsman ser över taket. Du som kund får veta vad du bör göra med taket för att maximera livslängden eller när det är dags att reparera eller renovera för att kostnadseffektivisera underhållet. Ibland kan ett tak som ser väldigt slitet ut bara behöva ett nytt lager färg för att förlänga livslängden i 5, 10 eller 15 år, medan vissa tak är inte värda mödan utan bör bytas omgående för att inte riskera skador på övriga byggnaden. Vi på Roslagens Plåtkonsult lämnar i normala fall alltid en kostnadsuppskattning för kommande åtgärder, om det är reparation av en del av taket eller komplett renovering. Det är ingen exakt kalkyl, men det underlättar ofta den ekonomiska planeringen för fastighetsägaren att få en uppskattning av kostnaden i så god tid som möjligt.

 

Konsult på Roslagens Plåtkonsult

Våra besiktningsmän har lång erfarenhet av tak och är utbildade och godkända av SBR inom Entreprenadbesiktning och dess juridik. De flesta är även certifierade av RISE, vilket är den högsta certifieringen en besiktningsman kan erhålla för entreprenadbesiktning av tak.

800 st

Uppdrag per år i snitt

300 år

Samlad erfarenhet

År 2000

Bolaget aktivt sedan

18 st

Antal städer vi gjort uppdrag i
2021-2022

Utvalda kunder och partners

Roslagens Plåtkonsult

Behöver du hjälp med tak eller fasad?

Skicka en förfrågan online eller kontakta oss!