Kajen 4


Bakgrund
Kajen 4 är ett 75 meter högt bostadshus i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm. Byggnaden ritades av Gert Wingårdh på uppdrag av JM som färdigställde byggnaden under 2014. Byggnaden utsågs till Årets Stockholmsbyggnad 2015.

Uppdrag - Projektering Fasad
Fasaden på Kajen 4 är av liggande falsad bandplåt. Projekteringen utfördes i samarbete med Wingårdh och JM. En av de stora utmaningarna i projekteringen var att säkerställa tätheten och framförallt hållfastheten, då Kajen 4 är mer vindutsatt än normalt. För att säkerställa detta byggde JM en modell av byggnaden, där vi tillsammans med entreprenören kunde testa utförandet innan montaget skulle ske på den riktiga fasaden.

Beställare - JM & Wingårdh Arkitektkontor
Uppdragsår - 2009
Ansvarig Konsult - Stefan Lardner