Undersökning och utredning av tak

Vid läckage, skada eller dylikt utför vi en undersökning av den berörda ytan eller detaljen på taket. Vi fastställer den bakomliggande orsaken och lämnar förslag till åtgärd.
Vid andra omständigheter som exempelvis flagnande färg kan en utredning av eventuellt materialfel komma väl till pass.
 
Vad problemet än är ser vi till att gå till botten med det.

Kontakta oss direkt