Kontroller av pågående arbeten

Förebygg fel med kontroller under pågående arbete med tak och fasad.
Under entreprenadtiden fungerar Roslagens plåtkonsult som kontrollant. Efter överenskommelse genomför vi fortlöpande kontrollbesök och granskar utförandet.


Vi ger även råd på plats när frågor uppstår eller vid ändrade förutsättningar som ej kunnat förutspås under projekteringen. Detta förhindrar fel som byggs in och fel som inte kan rättas till i efterhand alternativt bli väldigt kostsamma.