Oscarsteatern


Bakgrund
Oscarsteatern ritades av Axel Anderberg, som också designat Stockholmsoperan, och uppfördes i början av 1900-talet av byggherre Isaac Hirsch. Teatern döptes efter den då regerande monarken Oscar II. Koppartaket och Oscarsteaterns koppartorn anses av många vara Stockholms vackraste tak. I plåtbranschen även ansedd som en av Sveriges mest detaljerade tornbyggnad i kopparplåt.  Koppartaket och det k-märkta tornet renoverades till nyskick 2012-15.

Uppdrag - Inventering, projektering, kontroller och besiktning
Efter inledande inventering och undersökningar av taket och tornet på Oscarsteatern genomfördes ett omfattande projekteringsarbete och förberedelser för genomförandet av renoveringarna. Under arbetet genomfördes löpande kontroller och konsultationer i tätt samarbete med antikvarie och plåtslagarna på plats. Utformningen på de många detaljerna och utsmyckande delarna var extremt komplicerade, med höga krav på historiskt korrekt utseende och kvalité.
 
Beställare - Fastighetskontoret
Uppdragsår - 2012-2016
Ansvarig Konsult​​​​​​​ - Jimmy Olsson