Fasadbesiktning

Fasadbesiktning

I vardagligt tal pratar många om fasadbesiktning. När du som kund hör av sig till oss angående en besiktning av er fasad börjar vi med att sortera ut om besiktningen som efterfrågas är en Entreprenadbesiktning av fasad eller en Statusbesiktning av fasad. Skillnaden är egentligen mycket enkel.

Entreprenadbesiktning
Om fasadbesiktningen avser besiktning av en fasad som precis är renoverad, omlagd, nybyggd eller reparerad där en entreprenörs arbete ska bedömas kallar vi det Entreprenadbesiktning. Syftet är inte som många tror att bedöma hur ”bra” eller ”snygg” fasaden blev, utan en besiktningsman har som främsta syfte att bedöma att entreprenören har utfört det arbete som kunden har avtalat om och ska betala för. Det finns vissa lagar och minimikrav som nästan alltid gäller, och privatpersoner är mer skyddade än professionella fastighetsägare, men en bra utgångspunkt är att besiktningsmannen bedömer om utförandet lever upp till avtalet först och främst.

Statusbesiktning
En statusbesiktning är istället en besiktning av fasader i syfte att undersöka skicket, eventuella skador och behov av åtgärder. Fasaden kanske renoverades för 20-30 år sedan och fastighetsägaren har uppmärksammat vissa problem eller befarar att fasaden börjar bli dålig och sliten. Istället för att byta hela fasaden direkt kan det vara mycket värdefullt att en erfarenhet fasadkonsult eller besiktningsman ser över fasaden. Du som kund får veta vad du bör göra för att maximera livslängden eller när det är dags att reparera eller renovera för att kostnadseffektivisera underhållet. Ibland kan en fasad som ser väldigt sliten ut bara behöva en mindre åtgärd för att förlänga livslängden i 5, 10 eller 15 år, medan vissa fasader är inte värda mödan utan bör bytas omgående för att inte riskera mer omfattande skador på byggnaden. Vi på Roslagens Plåtkonsult lämnar i normala fall alltid en kostnadsuppskattning för kommande åtgärder, om det är reparation av en del av fasaden eller komplett renovering. Det är ingen exakt kalkyl, men det underlättar ofta den ekonomiska planeringen för fastighetsägaren att få en uppskattning av kostnaden i så god tid som möjligt.

 

B0004640

Våra besiktningsmän har lång erfarenhet av fasader och är utbildade och godkända av SBR inom Entreprenadbesiktning och dess juridik. De flesta är även certifierade av RISE, vilket är den högsta certifieringen en besiktningsman kan erhålla för entreprenadbesiktning.

800 st

Uppdrag per år i snitt

300 år

Samlad erfarenhet

År 2000

Bolaget aktivt sedan

18 st

Antal städer vi gjort uppdrag i
2021-2022

Utvalda kunder och partners

Roslagens Plåtkonsult

Behöver du hjälp med tak eller fasad?

Skicka en förfrågan online eller kontakta oss!