Om Roslagens Plåtkonsult

Vi har kunskap och erfarenhet av det flesta tak- och fasadmaterial, även om alla sorters plåt är vår bas. Vår kunskap om tegelpannor, skiffer, tätskiksmattor, takdukar är stor och vi ligger långt fram i utvecklingen i mötet mellan olika material på tak och fasader där plåt är en viktig detalj.

Våra uppdrag varierar från flera hundra år gamla byggnader till de nyaste, modernaste arkitektritade byggnaderna.

Ibland deltar vi i hela processen från projektering till upphandling, kontroll och besiktning. Under andra uppdrag stöttar vi i mindre delar som till exempel granskning av handlingar eller ren rådgivning under planeringsskedet.

Med stor framgång hjälper vi många fastighetsägare med inventering och planering av underhåll i större fastighetsbestånd. Läs mer om vilka uppdrag och tjänster vi kan göra för er!