Välkommen till Roslagens Plåtkonsult

Med över 130 års samlad erfarenhet och genuin kunskap från plåtslageribranschen hjälper vi er med hela eller delar av projekt. Vi trivs bäst när vi på uppdrag av er deltar redan i tidiga skeden och kan bidra med erfarenhet och kunskap från gamla traditioner till den senaste tekniken.
Vårt engagemang i branschen leder oss framåt och är till nytta för er.